متخصص ارتودنسی در تهران، دکتر مسعود داودیان
 

ویدیو های دکتر مسعود داودیان متخصص ارتودنسی

 

زندگی با دستگاه ارتودنسی

مشکلات حین درمان ارتودنسی با دستگاههای ارتودنسی ثابت و ارتودنسی متحرک
دستگاههای ارتودنسی با عنوان اجسامی خارجی داخل دهان قرار می گیرند و بیمار می بایست زندگی جدیدی را با آنها آغاز کند. نحوه رعایت بهداشت با حالت عادی تفاوت دارد. نحوه غدا خوردن بیمار ارتودنسی نیز باید حساب شده باشد. ناراحتی هایی ممکن است در خلال درمان از بابت دستگاههای ارتودنسی رخ دهد که آنها هم مستلزم رعایت ملاحظات خاص از سوی بیمار می باشد. در این بخش، اصول استفاده و مشکلات مربوط به دستگاههای ارتودنسی متحرک شامل پلاک، هدگیر و ... و نکات مرتبط با ارتودنسی ثابت را مورد بررسی قرار می دهیم . مشکلات روز های نخست ارتودنسی و مشکلات حین درمان ارتودنسی بطور جداگانه در این بخش توضیح داده شده اند.
سیستم مدیریت محتوای وب سایت وانا
VANA Content Management System