ارتودنسی-ارتودنسی به روش mbt

یکی از تبلیغاتی که در نشریات و فضای مجازی در خصوص روش های جدید ارتودنسی مطرح می شود ارتودنسی به روش mbt است حال آنکه در واقع این یک روش درمانی نیست بلکه مختصات معینی از براکت های ارتودنسی می باشد. مختصاتی که اغلب سیستم های ارتودنسی امروزی از آن برخوردار هستند. بنابراین عبارت ارتودنسی به روش mbt نمایانگر شیوه نوینی از درمان های ارتودنسی نیست.
این روش تبلیغاتی کاذب عمدتا توسط برخی دندانپزشکان عمومی که متخصص ارتودنسی نیستند به شکل دانسته یا نادانسته برای جلب بیمار بیشتر صورت می گیرد. توصیه ما به بیماران ارتودنسی این است که در مراحل اولیه معاینه بجای گفتمان در خصوص ابزارهای درمانی بیش از هر چیز با درمانگر در خصوص طرح درمان مذاکره کنند.

دلایل ترس از دندانپزشکی-فوبیا دندانپزشکی