ارتودنسی-لامینیت

یکی از پرسش های رایج از سوی بیماران ارتودنسی این است که آیا می توانند بجای ارتودنسی اقدام به درمان های سریعتری نظیر لامینیت، ونیر یا کامپوزیت کنند. پاسخ ما در اغلب موارد منفی است، زیرا در عمده این قبیل درمان ها بجای رفع پایه ای مشکل کجی دندانها اقدام به تراشیدن مینای دندانها و افزودن مواد ترمیمی یا پروتز می گردد. تراشیدن مینای دندان از یک سو سبب افزایش استعداد پوسیدگی دندان می شود و افزودن مواد ترمیمی مانند کامپوزیت مستلزم تعویض مکرر دوره ای آنها به دلیل تغییر رنگ می باشد. همچنین لمینت ها آسیب پذیر بوده و گاها با یک ساندویچ گاز زدن کنده می شوند.
از اینرو همواره توصیه می گردد بجای اینکه بیماران گرامی تحت تأثیر تبلیغات کاذب برخی همکاران سودجو مبنی بر ارتودنسی سریع، ارتودنسی یک جلسه ای، ارتودنسی بدون سیم یا ردیف کردن دندانها بدون ارتودنسی قرار بگیرند با مراجعه به متخصص ارتودنسی نسبت به رفع ریشه ای نامرتبی دندانها اقدام کنند. در واقع حتی پذیرش نامرتبی دندانها به مراتب بهتر از انجام چنین درمان های اسیب رسانی است که ضمن هزینه بر بودن برای بیماران بعضا عوارض غیر قابل جبرانی خواهد داشت. از جمله این عوارض عبارتند از : پوسیدگی دندان، به عصب رسیدن دندان، ناراحتی های لثه و پریودنتال مانند تحلیل استخوان و لثه.

ارتودنسی سریع چیست و هزینه ارتودنسی کوتاه مدت چقدر است