فرنکتومی

فرنکتومی

همیشه نامرتبی دندان‌ها به دلیل نامنظمی دندان‌ها یا عدم رشد کافی فک‌ها نیست. گاهی نیز بافت‌های نرم دهانی عاملی بر بی‌نظمی دندان‌ها هستند که از طریق فرنکتومی می‌توان مشکل را بر طرف کرد. فرنکتومی چیست؟ درون دهان بافت عضلانی به نام فرنوم وجود دارد. که در اطراف دندان‌ها و لثه‌ها قرار می‌گیرند. فرنوم به دو

ادامه مطلب