فرنکتومی

فرنکتومی

همیشه نا مرتبی دندان ها به دلیل نا منظمی دندان ها یا عدم رشد کافی فک ها نیست. گاهی نیز بافت های نرم دهانی عاملی بر بی نظمی دندان ها هستند که از طریق فرنکتومی می توان مشکل را بر طرف کرد. فرنکتومی چیست درون دهان بافت عضلانی به نام فرنوم وجود دارد. که در

ادامه مطلب