انواع دستگاه های ارتودنسی

نحوه صحیح استفاده از کش ها ی ارتودنسی (الاستیک ها)

نحوه صحیح استفاده از کش ها ی ارتودنسی (الاستیک ها) کش ها نیز مثل پلاک های ارتودنسی بجز هنگام غذا خوردن و رعایت بهداشت دهان (مسواک زدن و نخ دندان کشیدن)، باید در سایر ساعات شبانه روز استفاده گردند. مجددا تاکید می گردد استفاده مداوم و بدون وقفه رمز اصلی اثر بخشی الاستیک ها، پلاک

ادامه مطلب