انحراف فک

 یکی از دلنشین ترین صحنه ها برای یک ارتودنتیست دیدن حالتی است که با کمک ارتودنسی و اصلاح موقعیت دندانها بدون جراحی فک، انحراف فک...
Call Now Button