ارتودنسی کودک در زمان مناسب

نامرتبی شدید دندانها

تصاویر قبل و بعد از ارتودنسی کودکی که با مراجعه در زمان مناسب برای اصلاح ناهنجاری و نامرتبی دندان‌های خود توانست یک لبخند زیبا را...
ارتودنسی نامرتبی های دندانی شدید گاهی می تواند بدون کشیدن دندان انجام شود. یکی از فاکتورهای مهم برای تحقق این امر، امکان افزاش شیب دندانها...
رفع نامرتبی محسوس دندان‌ها بدون کشیدن دندان به کمک سیستم دیمون در کیسی که قدری امکان افزایش شیب دندان‌ها و برآمدگی لب‌ها وجود داشت
ارتودنسی نامرتبی شدید دندانها بدون‌ کشیدن دندان به کمک سیستم دیمون Braces for relieving a severe crowding without extraction using damon system
تصاویر مربوط به درمان ارتودنسی در دختری 11 ساله است که 25 ماه به طول انجامیده است. در این کیس دندان های نیش بیمار حالت...
این کیس نامرتبی دندانی شدید داشت. همچنین دندانهای نیش بالا نهفته بود. درمان ایشان با کشیدن چهار دندان پرمولر یا آسیای کوچک انجام شد. نتیجه...
این بیمار نامرتبی دندانی شدید داشت. درمان ارتودنسی ایشان با کشیدن چهار دندان آسیای کوچک انجام شد و قریب دو سال به طول انجامید. در...