نامرتبی ملایم تا متوسط

ارتودنسی جبرانی بدون جراحی فک در بیماری با ناهنجاری جلو بودن فک پایین به کمک مینی اسکرو در فک پایین جهت عقب بردن قوس دندانی...
این خانم از نامرتبی دندانی ملایم تا متوسط هر دو فک همراه کراس بایت جلویی رنج می برد. درمان ایشان در قالب ارتودنسی بدون کشیدن...
این بیمار خانم، نامرتبی دندانی کم در فک بالا ولی زیاد در فک پایین داشتند. در غالب موارد این ناهنجاری ها یک دندان ثنایا از...
این دختر خانم نامرتبی دندانی زیادی نداشتند از اینرو تصمیم گرفته شد ارتودنسی ایشان بدون کشیدن دندان انجام شود. نتیجه بدست آمده بسیار رضایتبخش است....
Call Now Button