با سلامجناب آقای دکترمدتی است به فکر انجام اردتودنسی افتاده ام. کیس من openbite است. پیش چند متخصص در تهران و کرج هم رفته ام . البته همه این متخصص ها جراحی فک را نیز اشاره کرده اند. برخی کشیدن دندان را هم لازم دانسته اند. یکی از متخصصین گفت اگر دندان بکشیم شاید فضای خالی زیاد شود و ممکن است دهان به سمت داخل و بینی به سمت بیرون جلوه کند.همچنین اشاره داشت که زبان من بزرگ است.حال سوال:1)	سیستم رات در ارتودنسی چیست؟2)	آیا بزرگی زبان مساله ساز است؟3)	آیا با ارتودنسی مشکل من قابل حل است؟4)	قیمتهای متفاوت مربوط به سیستم ارتودنسی است یا جنس فلز؟5)	باتوجه به اینکه ساکن کرج هستم، برای ارتودنسی بهتر نیست کرج انجام دهم با توجه به معاینات دوره ای؟ یا اگر متخصص خوب در تهران بشناسم پیش ایشان بروم؟با سپاسافسانه
افسانه راز

سوال : با سلامجناب آقای دکترمدتی است به فکر انجام اردتودنسی افتاده ام. کیس من openbite است. پیش چند متخصص در تهران و کرج هم رفته ام . البته همه این متخصص ها جراحی فک را نیز اشاره کرده اند. برخی کشیدن دندان را هم لازم دانسته اند. یکی از متخصصین گفت اگر دندان بکشیم شاید فضای خالی زیاد شود و ممکن است دهان به سمت داخل و بینی به سمت بیرون جلوه کند.همچنین اشاره داشت که زبان من بزرگ است.حال سوال:1) سیستم رات در ارتودنسی چیست؟2) آیا بزرگی زبان مساله ساز است؟3) آیا با ارتودنسی مشکل من قابل حل است؟4) قیمتهای متفاوت مربوط به سیستم ارتودنسی است یا جنس فلز؟5) باتوجه به اینکه ساکن کرج هستم، برای ارتودنسی بهتر نیست کرج انجام دهم با توجه به معاینات دوره ای؟ یا اگر متخصص خوب در تهران بشناسم پیش ایشان بروم؟با سپاسافسانه

پاسخ دکتر :
سلام،
۱. سیستم رات مرتبط با ویژگی های یک مدل از براکت های ارتودنسی است که مختصات معینی به لحاظ تیپ و تورک دارد. ۲. بزرگی زبان می تواند سبب بزرگ شدن قوس های دندانی و در مواردی ایجاد اپن بایت یا فاصله بین دندانها گردد. ۳. بدون ارزیابی بالینی و رادیوگرافیک مقتضی امکان مشاوره دقیق وجود ندارد. ۴. مطالعه لینک هزینه ارتودنسی توصیه می گردد. ۵. بهتر است متخصص ارتودنسی حتی الامکان به محل سکونت شما نزدیک باشد.
با سپاس،
دکتر مسعود داوودیان،
متخصص ارتودنسی دندان و فک در تهران
پرسش خود را مطرح کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.