ﺳﻼﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷید ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﻛﺘﺮ داوودیان.ﻓﺮﺩﻱ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺬﻛر ﻭﺳﻦ ﻫﻢ ﺳﻲﻭﻫﻔت ﺳﺎﻝ ﻫﺴﺖ. ﻓﻚ ﺑﺎﻻ ﻣﻦ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺯ ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ و ﺩﻭﺗﺎ اﺯ ﺩﻧﺪاﻧﻬﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ ﺭا ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪﻩ اﻡ ﺁﻳﺎ اﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺩﻥ ﻓﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮﺩﻥ. ﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎﻥ  ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺮاﺣﻲ اﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺖ ﺟﻠﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻚ ﺑﺎﻻﭼﻴﺰﻱ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺴﺖ.ﻣﻤﻨﻮﻥ اﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺰﺭﮔﻮاﺭ…
ﻫﻮﻣﻦ ﺑﻴﺮاﻣﻲ

سوال : ﺳﻼﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷید ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﻛﺘﺮ داوودیان.ﻓﺮﺩﻱ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﺬﻛر ﻭﺳﻦ ﻫﻢ ﺳﻲﻭﻫﻔت ﺳﺎﻝ ﻫﺴﺖ. ﻓﻚ ﺑﺎﻻ ﻣﻦ ﺟﻠﻮﺗﺮ اﺯ ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ و ﺩﻭﺗﺎ اﺯ ﺩﻧﺪاﻧﻬﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ ﺭا ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪﻩ اﻡ ﺁﻳﺎ اﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺩﻥ ﻓﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮﺩﻥ. ﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺮاﺣﻲ اﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺖ ﺟﻠﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻚ ﺑﺎﻻﭼﻴﺰﻱ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺴﺖ.ﻣﻤﻨﻮﻥ اﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺰﺭﮔﻮاﺭ…

پاسخ دکتر :
سلام،
۱. آنچه از دید بیماران جلو بودن فک بالاست در غالب موارد تظاهری کاذب از واقعیت عقب بودن فک پایین است. ۲. درمان عقب بودن فک پایین در بزرگسالی بسته به شدت ناهنجاری اسکلتی زمینه ای می تواند ارتودنسی کاموفلاژ یا ارتودنسی و جراحی فک باشد. ۳. برای مشاوره مجازی دقیق تر نزد ما باید مدارک کامل رادیوگرافی و فتوگرافی دندانها و صورت خود را به آدرس ایمیل ([email protected]) ارسال نمائید.
با سپاس،
دکتر مسعود داوودیان،
متخصص ارتودنسی دندان و فک در تهران
پرسش خود را مطرح کنید

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.