آرشیو پرسش و پاسخ

آرشیو پرسش و پاسخ

5/5 ( 1 نظر )
14 فروردین ,1399
با سلام جهت دریافت مشاوره تخصصی تر عکس رادیوگرافی خود را به تلگرام ما ارسال فرمایید، جهت کسب اطلاعات بیشتر بخش درد فک را مطالعه نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی  
دسته بندی :
14 فروردین ,1399
با سلام جهت دریافت مشاوره تخصصی تر عکس رادیوگرافی خود را به تلگرام ما ارسال فرمایید، جهت کسب اطلاعات بیشتر بخش اپن بایت و هزینه ارتودنسی را مطالعه نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی
14 فروردین ,1399
با سلام جهت دریافت مشاوره تخصصی تر عکس رادیوگرافی خود را به تلگرام ما ارسال فرمایید، جهت کسب اطلاعات بیشتر بخش انحراف فک را مطالعه نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی
دسته بندی :
14 فروردین ,1399
با سلام جهت دریافت مشاوره تخصصی تر عکس های رادیوگرافی و فتوگرافی خود را به تلگرام ما ارسال فرمایید، جهت کسب اطلاعات بیشتر بخش هزینه ارتودنسی را مطالعه نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی
14 فروردین ,1399
با سلام جهت دریافت مشاوره تخصصی تر عکس های رادیوگرافی و فتوگرافی خود را به تلگرام ما ارسال فرمایید، جهت کسب اطلاعات بیشتر بخش ریتینر ثابت را مطالعه نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی
14 فروردین ,1399
با سلام جهت دریافت مشاوره تخصصی تر عکس های رادیوگرافی و فتوگرافی خود را به تلگرام ما ارسال فرمایید، جهت کسب اطلاعات بیشتر بخش هزینه ارتودنسی را مطالعه نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی
14 فروردین ,1399
با سلام جهت دریافت مشاوره تخصصی تر عکس رادیوگرافی خود را به تلگرام ما ارسال فرمایید، جهت کسب اطلاعات بیشتر بخش هزینه ارتودنسی را مطالغه نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی
14 فروردین ,1399
با سلام جهت دریافت مشاوره تخصصی تر عکس های رادیوگرافی و فتوگرافی خود را به تلگرام ما ارسال فرمایید، جهت کسب اطلاعات بیشتر بخش ارتودنسی مجدد را مطالعه نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودذنسی
دسته بندی :
14 فروردین ,1399
با سلام جهت دریافت مشاوره تخصصی تر عکس های رادیوگرافی و فتو گرافی خود را به تلگرام ما ارسال فرمایید، جهت کسب اطلاعات بیشتر بخش ریتینر ثابت و ریتینر متحرک را مطالعه نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی
21 اسفند ,1398
با سلام جهت دریافت مشاوره ی تخصصی تر عکس های رادیوگرافی و فتوگرافی خود را به تلگرام ما ارسال فرمایید، جهت کسب اطلاعات بیشتر بخش هزینه ی ارتودنسی را مطالعه نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی