دریافت نوبت ارتودنسی

ما همواره مشتاق ملاقات بیماران جدید هستیم. ویزیت اولیه شامل یک ارزیابی کامل بالینی خواهد بود. بدین ترتیب که بیمار ابتدا در جریان تمامی مشکلات دهان و دندان خود از جمله پوسیدگیهای احتمالی قرار می گیرد. توصیه می گردد تمامی رادیوگرافی های تهیه شده طی شش ماه گذشته را همراه خود بیاورید.

با این حال به طور معمول دو عدد رادیوگرافی از دندانها و فکین بیمار (پانورامیک و سفالومتری) نوشته می شود. بر اساس آنها تشخیص دقیق تری در خصوص مشکلات دندانی و ارتودنسی بدست خواهد آمد. در صورتیکه بیمار مایل به انجام درمان ارتودنسی باشد همان جلسه یا جلسه بعد دستور تهیه فتوگراف هایی از ناحیه صورت و دندانها نیز داده خواهد شد. برآورد هزینه بیمار در جلسات آینده پس از قالبگیری دندانها و بررسی کامل رادیوگرافیها، فتوگرافیها و مدل دهانی صورت خواهد گرفت.

شما می توانید با پر کردن و ارسال فرم مقابل نسبت به دریافت وقت معاینه از جناب دکتر مسعود داوودیانمتخصص ارتودنسی اقدام نمایید