سیستم دندانی

سیستم دندانی

دندانها قبل از تولد نوزاد شروع به تشکیل می کنند. بین سنین ۷ ماهگی تا یک سالگی اولین دندانهای کودک از درون لثه در می آیند. بسیاری از کودکان در سن دو سالگی دارای ۲۰ دندان شیری هستند. در سنین ۵ تا ۶ سالگی نخستین دندانهای دائمی با عنوان آسیای بزرگ اول در محلی عقب تر از دندانهای شیری رویش می یابند و به تدریج سایر دندانهای دائمی جایگزین دندانهای شیری موجود می شوند. توصیه می گردد به منظور بررسی وضعیت رویش دندانهای شیری و تکامل دندانهای دائمی کودک خود، در سن ۷ سالگی با یک متخصص ارتودنسی مشاوره کنند.
1 1
بسیاری از نوجوانان در حدود ۱۲ تا ۱۴ سالگی دارای ۲۸ دندان دائمی هستند. چهار دندان دیگر نیز در حدود ۱۸ تا ۲۰ سالگی در حفره دندان ظاهر می شوند . این دندانها که به آنها دندان عقل نیز گفته می شود، در تمامی افراد رویش نمی یابند. در واقع بشر کنونی فک کوچکتری نسبت به قبل داشته و اغلب دندانهای عقل دچار نهفتگی می شوند. به همین خاطر به طور معمول در حال حاضر دندانهای عقل به دلیل عدم کارآیی و نهفته شدن کشیده می شوند.
علت تغییر رنگ لثه چیست؟