ارتودنسی-چسب ارتودنسی

برای نگهداشتن براکت ها و بند ارتودنسی روی مینای دندان از چسب های معینی استفاده می شود. این چسب برای براکت ها از جنس باندهای کامپوزیتی است و در مورد بند ها از نوع سیلرهای دندانپزشکی می باشد. یکی از مهمترین نکاتی که بیماران باید در خلال ارتودنسی مد نظر داشته باشند این است که چسب های براکت ها و بند ها نسبت به نیروهای برشی (Shear) حساس بوده و به راحتی می شکنند. بنابراین باید از  مدل گاز گرفتن (مانند سیب، ساندویچ) خصوصا با دندانهای جلویی و خوردن غذاهای سخت (مانند ته دیگ، هسته میوه و …) با دندانهای خلفی پرهیز کنند.
ویدیوی ذیل نحوه باندینگ براکت ارتودنسی روی مینای دندان را نمایش می دهد.

ارتودنسی و اعتماد به نفس