تصویر ارتودنسی – ارتودنسی اپن بایت

اپن بایت

ارتودنسی اپن بایت خلفی و نامرتبی دندانی با کشیدن دندان‌های 5 بالا با استفاده از مینی اسکرو دکتر مسعود داودیان متخصص ارتودنسی