تصویر ارتودنسی-ارتودنسی دیپ بایت

دیپ بایت

درمان دیپ بایت از سخت ترین درمانهای ارتودنسی است حال وقتی ناقرینه هم باشه بدیهیه که دشوارتر هم خواهد شد. خوشبختانه درمان این کیس به...
ارتودنسی برای باز کردن فضای دندانهای غایب و انجام ایمپلنت. باز کردن بایت چنین کیس دیپ بایت شدیدی دشوار بود.
از پیچیده ترین درمان های ارتودنسی درمان ناقرینگی هاست. قبل و بعد ارتودنسی دیپ بایت یکطرفه به کمک اینتروژن یکطرفه قوس بالا همراه مینی اسکرو...
قبل و بعد ارتودنسی دیپ بایت یکطرفه به کمک اینتروژن یکطرفه قوس بالا همراه مینی اسکرو و سیستم دیمون Orthodontic correction of an asymmetric Deep...