عکس ارتوپدی عقب بودن فک پایین

عقب بودن فک پایین

عقب بودن فک پایین به عنوان یک ناهنجاری فکی کلاس ||، به اینصورت خود را نشان می‌دهد که در هنگام بسته بودن دهان، دندان‌های فک...
درمان دو‌مرحله ای عقب بودن فک پایین به کمک دستگاه فانکشنال و‌ارتودنسی ثابت   Correction of class II malocclusion with functional appliance and braces