کراس بایت

درمان ترکیبی ارتودنسی و زیبایی کامپوزیت در کیسی با تنگی قوس فک بالا توسط ارتودنسی ضمن رفع نامرتبی دندان ها، قوس فک بالا عریض شده...
ارتودنسی نامرتبی دندانی شدید و کراس بایت قدامی با کشیدن دندان های چهار …به رفع خودبخود تحلیل لثه در ناحیه دندان جلویی پایین دقت بفرمایید.
اگر فقط یک اورژانس در ارتودنسی داشته باشیم، وقتی است که موقع بستن دهان کودک شما فک پایین دچار انحراف می شود که به آن...
قبل و بعد ارتودنسی نامرتبی دندان شدید و کراس بایت با کشیدن دندانهای 2 به زیبایی لبخند بیمار پس از ردیف شدن کامل دندانها و...
قبل و بعد ارتودنسی کیسی با نامرتبی شدید دندانها وکراس بایت قدامی بدون‌کشیدن به کمک سیستم دیمون
این بیمار نامرتبی دندانی در قالب عقب تر بودن دندان دو بالا سمت چپ نسبت به دندانهای پایین داشت. به این حالت کراس بایت دندان...
Call Now Button