تصویر ارتودنسی : ارتودنسی به جای ایمپلنت

ارتودنسی و ایمپلنت

از جذاب ترین و‌ در عین حال دشوارترین طرح درمانهای ‌ارتودنسی، مواردی است که بجای ایمپلنت با ارتودنسی اقدام به بستن فضاهای بی دندانی می...
از دشوارترین درمان‌ها در ارتودنسی، درمان دیپ بایت است. اگر در محل دیپ بایت نیاز به انجام ایمپلنت باشد، نیاز به رفع دیپ بایت مضاعف...