آرشیو پرسش و پاسخ

آرشیو پرسش و پاسخ

27 آوریل ,2020
سلام شما را به دیدن ویدیوی ذیل درخصوص پارگی فرنوم لب دعوت می نمایم، برای مشاوره تخصصی تر عکس از ناحیه مربوطه گرفته و به تلگرام ما ارسال نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی در تهران    
دسته بندی :
27 آوریل ,2020
سلام شما را به دیدن ویدیوی ذیل درخصوص  برگشت ارتودنسی دعوت می نمایم، برای مشاوره تخصصی ترعکس هایی از دندان هایتان گرفته و به همراه رادیوگرافی های خود به تلگرام ما ارسال نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی در تهران    
26 آوریل ,2020
سلام جهت کسب اطلاعات بیشتر توجه شما را به دیدن ویدیوی ذیل در خصوص ارتودنسی نامرئی جلب مینماییم، برای مشاوره ی تخصصی تر رادیوگرافی و فتوگرافی های خود را به تلگرام ما ارسال نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی در تهران      
دسته بندی :
26 آوریل ,2020
سلام جهت کسب اطلاعات بیشتر توجه شما را به دیدن ویدیوی ذیل در خصوص بند ارتودنسی جلب مینماییم، برای مشاوره ی تخصصی تر عکس ناحیه مربوطه را به همراه رادیوگرافی های خود به تلگرام ما ارسال نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی در تهران        
دسته بندی :
25 آوریل ,2020
سلام شما را به دیدن ویدیوی ذیل درخصوص بند ارتودنسی دعوت می نمایم، برای مشاوره تخصصی تربا تلفن همراه خود عکس ناحیه مربوطه را گرفته به همراه رادیوگرافی های خوددبه تلگرام ما ارسال نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی در تهران      
25 آوریل ,2020
سلام شما را به دیدن ویدیوی ذیل درخصوص هزینه و مدت زمان ارتودنسی دعوت می نمایم، برای مشاوره تخصصی تر  عکس دندان هایتان به همراه رادیوگرافی و فتوگرافی های خود را به تلگرام ما ارسال نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی در تهران          …
25 آوریل ,2020
سلام شما را به دیدن ویدیوی ذیل درخصوص  هزینه ارتودنسی دعوت می نمایم، برای مشاوره تخصصی تر عکس هایی از دندان هایتان به همراه رادیوگرافی و فتوگرافی های خود را به تلگرام ما ارسال نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی در تهران      
23 آوریل ,2020
سلام شما را به تماشای ویدیوی ذیل در خصوص ارتودنسی بدون کشیدن دندان دعوت می نمایم، برای مشاوره تخصصی تر عکس دندان هایتان را به تلگرام ما ارسال نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی در تهران      
دسته بندی :
23 آوریل ,2020
سلام شما را به تماشای ویدیوی ذیل در خصوص انحراف میدلاین دعوت می نمایم، برای مشاوره تخصصی تر با تلفن همراه خود از دندان هایتان عکس گرفته و به همراه رادیوگرافی های خود به تلگرام ما ارسال نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی در تهران    
دسته بندی :
22 آوریل ,2020
سلام شما را به مطالعه بخش کیست لثه دعوت می نمایم، برای مشاوره تخصصی تر عکس از ناحیه مربوطه گرفته و به تلگرام ما ارسال نمایید. با سپاس دکتر مسعود داوودیان متخصص ارتودنسی در تهران
دسته بندی :