ارتودنسی ثابت یا متحرک

ارتودنسی ثابت یا متحرک

ارتودنسی ثابت یا متحرک؟

به طور کلی در ارتودنسی دو نوع دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد: دستگاههای ثابت و دستگاههای متحرک. در واقع هر کدام از این دو نوع دستگاه کارکردهای متفاوتی دارند. ذیلا به اجمال کارکردهای این دستگاهها را به تفکیک عنوان می کنیم:

ارتودنسی ثابت

  • مرتب کردن دقیق دندانها پس از رویش کامل دندانهای دائمی

 

ارتودنسی متحرک

  • مرتب کردن دندانها قبل از تکمیل رویش دندانها دائمی
  • هدایت رشد فک
0/5 (0 Reviews)

ارسال پرسش ارتودنسی

3+6=