ارتودنسی-آلرژی

حساسیت به دستگاههای ارتودنسی در مواردی نادری دیده شده است. معمولا این واکنش های آلرژیک به نیکل یا لاتکس می باشد. نیکل یکی از عناصر بکار رفته در آلیاژ استنلس استیل اغلب براکت ها و سیم های ارتودنسی است. لاتکس نیز برای تهیه کش ها یا الاستیک ارتودنسی بکار می رود. توصیه می گردد بیمارانی که سابقه واکنش های آلرژیک دارند تاریخچه خود را برای متخصص ارتودنسی معالج کتبا و شفاها عنوان کنند.

اغلب براکت ها و سیم های ارتودنسی دارای عنصر نیکل هستند که در مواردی نادر سبب بروز حساسیت می گردد.لاتکس برای تهیه کش ها یا الاستیک ارتودنسی بکار می رود که در مواردی نادر سبب بروز آلرژی و حساسیت می گردد

ارتودنسی تک دندان کج