ارتودنسی و دندان عقل

دندان عقل

 دندان عقل و ارتودنسی

امروزه انسانها به دلیل فرآیند تکامل، فضای کافی برای رویش دندانهای عقل خود ندارند. در چنین حالتی اغلب باید نسبت به کشیدن دندان های عقل اقدام نمود. یکی از جنبه هایی که در پیوند با درمان ارتودنسی مطرح می شود احتمال نامرتب شدن دندانهای جلویی حین رویش دندانهای عقل می باشد. این فرضیه در حال حاضر به اندازه قبل مورد اقبال دانشمندان نیست و تنها با عنوان یک فاکتور از یک سلسله عوامل دخیل در این واقعه شناخته می شود. کما اینکه عده زیادی از مردم که اساسا به طور مادرزاد دندانهای عقل خود را ندارند باز هم با نامرتبی و کج شدن دندانهای جلویی بالاخص در فک پایین روبرو می شوند.

زمان کشیدن دندان عقل قبل یا بعد از ارتودنسی

سوال دیگری که تویط بیمارانی که قصد انجام درمان ارتودنسی را دارند مطرح می گردد این است که چه زمانی باید دندانهای عقل شان کشیده شود. پاسخ معمول ما بدین صورت است که چنانچه دندان عقل نهفته نیمه روئیده باشد یعنی بخشی از دندان به فضای دهان ورود یافته باشد باید قبل از ارتودنسی کشیده شود زیرا احتمال بروز التهاب لثه (پری کرونیت) وجود دارد. در غیر این صورت یعنی اگر دندان عقل کاملا نهفته یا کاملا روئیده باشد ممکن است نیاز به خارج کردن آن قبل از شروع ارتودنسی نباشد. با این حال باز هم در مواردی ممکن است متخصص ارتودنسی معالج، دستور کشیدن برخی دندانهای عقل را صادر کند.

0/5 (0 Reviews)

ارسال پرسش ارتودنسی

7+1=