ارتودنسی-انکوریج ارتودنسی
بر اساس قانون سوم نیوتن برای هر عملی عکس العملی است برابر و مخالف آن. از این رو در ارتودنسی وقتی قرار است دندانی حرکت داده شود دندانهای روبروی آن هم متمایل به جابجایی خواهند بود. متخصص ارتودنسی برای حرکت دادن دندانهای جلویی و عقبی می تواند بنا به هدف خود اقدام به تقویت دندانهای یک سمت کند. به این امر تقویت انکوریج ارتودنسی گفته می شود. از جمله روش های آن می توان به درگیر کردن تعداد دندان بیشتر در یک سمت، استفاده از مینی اسکرو، استفاده از هدگیر و … اشاره نمود.
کنده شدن براکت ارتودنسی به چه دلایلی اتفاق می افتد؟