ارتودنسی-قالب گیری ارتودنسی

یکی از رکوردهای تشخیصی مورد نیاز برای آغاز درمان ارتودنسی مدل دندانهای بیمار می باشد که به طور معمول با قالب گیری آلجینات از دندانها تهیه می شود. این قالب ها سپس به لابراتوار ارتودنسی ارسال می گردد تا نسبت به تهیه کست دندانی با گچ دندانپزشکی و یا تولید مدل سه بعدی دیجیتال ارتودنسی آنها اقدام گردد.

قالب گیری ارتودنسی

از مواردی دیگری که در ارتودنسی قالب گیری صورت می گیرد زمانی است که کلینیسین قصد تهیه دستگاهی متحرک دارد. نکات مهمی که متخصص ارتودنسی هنگام قالب گیری ارتودنسی باید رعایت کند ثبت دقیق جزئیات دندانی و نسج نرم مجاور است. همچنین قالب آلجینات باید تا زمان ارسال به لابراتوار در یخچال و حداکثر به مدت یکی دو روز نگهداری شود.

فشار خون بالا و ارتودنسی