ارتودنسی-کش ها الاستیک ها
نحوه صحیح استفاده از کش ها ی ارتودنسی (الاستیک ها)
کش ها نیز مثل پلاک های ارتودنسی بجز هنگام غذا خوردن و رعایت بهداشت دهان (مسواک زدن و نخ دندان کشیدن)، باید در سایر ساعات شبانه روز استفاده گردند. مجددا تاکید می گردد استفاده مداوم و بدون وقفه رمز اصلی اثر بخشی الاستیک ها، پلاک ها و هدگیر ارتودنسی است.
نحوه صحیح استفاده از کش ها ی ارتودنسی (الاستیک ها)
کش ها مطابق دستور متخصص ارتودنسی باید هر ۱۲ ساعت یک بار تعویض گردند. دقت شود که نحوه صحیح استفاده از کش ها ی ارتودنسی (الاستیک ها) در ارتودنسی را قبل از خروج از مطب آموخته باشید. در صورت تمام کردن الاستیک ها قبل از موعد ویزیت بعدی می توانید جهت دریافت آن ها به مطب مراجعه کنید. اگر چه در ساعات ابتدایی استفاده از کش ها، باز کردن دهان سخت به نظر می رسد، لیکن خیلی زود این مشکل برطرف می شود.
مینی اسکرو