سن مناسب و مدت درمان ارتودنسی

طول درمان ارتودنسی

طول درمان ارتودنسی مدت درمان ارتودنسی به فاکتورهای گوناگونی بستگی دارد: ۱.  نوع ناهنجاری در طول درمان ارتودنسی موثر است ناهنجاری های دندانی فکی نسبت به مشکلات دندانی زمان بیشتری جهت درمان می طلبند. ۲. شدت ناهنجاری از جمله عوامل موثر در طول درمان ارتودنسی است بدیهی است با افزایش شدت ناهنجاری، طول درمان افزایش

ادامه مطلب

ارتودنسی نوجوانان

ارتودنسی نوجوانان بهترین سن ارتودنسی ثابت دو فک بین ۱۲ تا ۱۵ سالگی می باشد. در این سنین ضمن تکمیل رویش دندانهای دائمی (بجز عقل ها) ریشه ها از تکامل و ارتفاع کافی جهت اعمال نیروهای ارتودنسی برخوردار هستند. همچنین در این سنین همکاری بیمار با متخصص ارتودنسی مطلوب بوده و و واکنش منفی نسبت

ادامه مطلب

ارتودنسی بزرگسالان

ارتودنسی بزرگسالان به روش دکتر داوودیان امروزه ارتودنسی محدودیت سنی ندارد. یکی از نگرانی های افراد در بزرگسالی و سنین بالا تصور عدم امکان درمان ارتودنسی و رفع ناهنجاری های دندانی فکی است. اگرچه با افزایش سن به دلایلی نظیر افزایش دانسیته استخوانی (محکم تر شدن فک)، کاهش متابولیسم، همکاری کمتر فرد بزرگسال نسبت به

ادامه مطلب

ارتودنسی کودکان

ارتودنسی کودکان در دوران کودکی بسیاری از ناهنجاری های دندانی فکی قابل تشخیص هستند. با این وجود درمان هر کیسی در سن و شرایط معینی قابل انجام است. ارتودنسی کودکان می تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد. از اینرو ممکن است سبب کاهش هزینه ارتودنسی ، رفع سریعتر مشکل، کیفیت بهتر نتیجه درمان و کاهش طول دوره

ادامه مطلب

بهترین سن ارتودنسی

بهترین سن ارتودنسی مشکلات ارتودنسی به دو گروه دندانی و فکی طبقه بندی می شوند. هر گروه از این مشکلات خود بر اساس ماهیت و شدت سن خاصی را با عنوان بهترین زمان مداخله می طلبد. بنابر این مطابق با دستور انجمن ارتودنتیست های آمریکا توصیه می گردد کودکان در سن ۷ سالگی مورد معاینه

ادامه مطلب