ارتودنسی-دندان های غایب

ناهنجاری دندان‌های غایب

دندان‌های غایب به منزله دندان‌هایی دائمی هستند که به هر دلیل اعم از عدم تشکیل مادرزاد جوانه دندانی و یا کشیده شدن داخل دهان نباشند. بدیهی است باید برای فضای خالی این دندان‌ها فکری کرد. طرح درمان‌های حول درمان این ناهنجاری اغلب بر دو محور باز کردن فضای دندان‌های غایب و جایگزینی با پروتز (ایمپلنت، بریج یا پروتز متحرک) و یا بستن فضای دندان‌های غایب استوار است. ویژگی‌های اختصاصی دندانی-فکی هر کیس، متخصص ارتودنسی را بر آن می‌دارد که بهترین طرح درمان را در خصوص این ناهنجاری برگزیند.

دیپ بایت