ارتودنسی-مراحل ارتودنسی

 ارتودنسی کودکان

برخی مردم گمان می کنند تخصص جداگانه ای برای ارتودنسی کودکان وجود دارد و یا برخی دیگر تصور می کنند دندانپزشک متخصص کودکان، تخصص لازم در زمینه ارتودنسی اطفال را دارد، در حالیکه در هر دو مورد اینگونه نیست. در واقع متخصص ارتودنسی یا ارتودنتیست هم برای درمان کودکان و هم بزرگسالان تربیت می گردد. اگرچه برخی دندانپزشکان عمومی و یا متخصصین دندانپزشکی کودکان هم اقدام به درمان ارتودنسی اطفال می کنند ولی صاحب اصلی تخصص در این زمینه همان متخصص ارتودنسی می باشد.

Call Now Button