ارتودنسی و ایمپلنت

ارتودنسی-ایمپلنت

به طور کلی بهتر است ارتودنسی قبل از درمان های پروتزی دندان از جمله ایمپلنت انجام گیرد. زیرا از یکسو دندانهای کاشته شده با ارتودنسی قابل حرکت دادن نیستند و این امر جابجایی دندانهای دیگر را هم می تواند با ارتودنسی دچار اشکال کند. از سوی دیگر می توان با ارتودنسی نسبت به موازی کردن ریشه های دندانی مجاور نواحی بی دندانی و تأمین فضای کافی جهت پروتز تاج دندانهای ایمپلنت اقدام نمود. بدین ترتیب درمان ایمپلنت بعد از ارتودنسی از کیفیت و دوام بیشتری برخوردار خواهد بود.

0/5 (0 Reviews)

ارسال پرسش ارتودنسی

7+3=