ارتودنسی و پوسیدگی دندان

آیا ارتودنسی بر پوسیدگی دندان تاثیرگذار است؟

یکی از نگرانی های بیماران ارتودنسی در خصوص احتمال بروز پوسیدگی دندانها در صورت انجام ارتودنسی می باشد. در واقع دستگاههای ارتودنسی بالاخص ارتودنسی ثابت سبب مشکل تر شدن رعایت بهداشت دهان و دندان می شوند. از این رو رعایت دقیق بهداشت بیماران ارتودنسی و دقت نظر متخصص ارتودنسی معالج نقشی تعیین کننده در جلوگیری از ایجاد این عارضه دارند. در واقع پوسیدگی دندانها در پی ارتودنسی یک عارضه احتمالی در صورت عدم همکاری مناسب بیمار و توجه ناکافی ارتودنتیست به این امر می باشد که به خوبی قابل پیشگیری می باشد.
0/5 ( 0 نظر )
همچنین بخوانید
دکتر ارتودنسی خوب
Call Now Button