ارتودنسی کاموفلاژ

ارتودنسی-ارتودنسی کاموفلاژ

چنانچه بیماری ناهنجاری فکی داشته باشد ولی به دلیل بلوغ جنسی و خاتمه رشد امکان اصلاح رشد فک (Growth Modification) وجود نداشته باشد دو راهکار برای درمان ارتودنسی او وجود خواهد داشت:

  1. ارتودنسی جبرانی (کاموفلاژ)
  2. ارتودنسی و جراحی فک

اگر شدت مشکل اسکلتی زمینه ای زیاد نبوده و انتظار بیمار از درمان تنها بهبود ظاهری اختلال فکی و ردیف شدن نسبی دندانها باشد می توان گزینه جراحی فک را منتفی دانسته و با ارتودنسی به تنهایی بدون جراحی فک اقدام به ردیف کردن دندانهای فکین و البته کاهش تظاهر ناهنجاری فکی نمود. این درمان که به نوعی برای جبران اختلال فکی بکار می رود در اصطلاح ارتودنسی جبرانی یا کاموفلاژ (Camoufalge Orthodontic Treatment) نامیده می شود.

ارتودنسی کاموفلاژ به طور معمول در موارد ذیل بکار می رود:

  • ناهنجاری های فکی خفیف تا متوسط کلاس II (عقب تر بودن فک پایین)
  • ناهنجاری های خفیف کلاس III (جلو تر بودن فک پایین)

ارتودنسی کاموفلاژ یا جبرانی بدون جراحی فک برای درمان ناهنجاری های فکی خفیف استفاده می شود

3.7/5 ( 3 نظر )
Call Now Button