عوارض ناخواسته ارتودنسی

ارتودنسی-عوارض ناخواسته ارتودنسی

عوارض ناخواسته ارتودنسی شامل چه مواردی می شوند؟

گاهی اوقات -البته به ندرت- صرفنظر از مهارت و تخصص پزشک و همکاری بیمار عوارض ناخواسته ای نظیر تحلیل مختصر استخوان پیرامون دندان ها، تحلیل لثه، تحلیل ریشه دندانها و … می تواند در اثر درمان ارتودنسی بروز کند.
ارتودنسی-عوارض ارتودنسی
توجه داشته باشید احتمال این وقایع بسیار کم است و نباید بعنوان عامل اجتناب از درمان مد نظر قرار گیرد. همانگونه که شما به خاطر احتمال بروز سانحه هنگام عبور از عرض خیابان پیاده روی را ترک نمی کنید!!
5/5 ( 2 نظر )

ارسال پرسش ارتودنسی

7+9=